top of page

Huiskrekel

Uiterlijk:

Lengte van het dier is 17 tot 20 mm zonder antennen. Huiskrekels zijn gevleugeld en kunnen vliegen. Hebben goed ontwikkelde achterpoten, kunnen verspringen.

Vrouwtjes hebben een 11 tot 15 cm lange legboor. De larven hebben het zelfde uiterlijk als het imago, maar dan geen vleugels.

De kleur van de huiskrekel is bruingeel tot bruinzwart.

Ontwikkeling:

Onvolledige gedaanteverwisseling. Volwassen vrouwtjes leggen per dag wel 70 tot 80 eitjes. Deze eitjes worden op warme, vochtige en donkere plaatsen afgezet.

Levensduur ongeveer 1 tot 2 jaar.

Leefwijze:

Lichtschuw, alleseter, komt vooral bij warmtebronnen voor, ook op afvalstortplaatsen en in gebouwen. Mannetjes maken een luid sjirpend geluid.

De huiskrekel eet vooral zacht plantaardig en dierlijk voedsel, ze kunnen 10 tot 20 dagen zonder voedsel in leven blijven.

Ze komen veelvuldig voor in de Bio-industrie (varkens en kippen).

Bestrijding/wering:

Bel of mail met Ongediertebestrijding Tholen.

Duitsekakkerlak

Uiterlijk:

Is lichtbruin van kleur, met twee zwarte lengtestrepen op borstschild, is 10 tot 15 mm lang zonder antennen. Vliegt alleen als het zeer warm is. De nimf is donkerder van kleur en heeft geen vleugels, ze vervellen tijdens de groei 5 tot 7 keer.

Ze leggen gemiddeld 30 eitjes per ei-pakket.

Ontwikkeling:

Onvolledige gedaante verwisseling. Eistadium 2 tot 5 weken, per vrouwtje ongeveer 7 ei-pakket. Duur van ei tot volwassen dier is ongeveer 2 maanden.

Leefwijze:

De Duitse kakkerlak is lichtschuw en een alleseter met voorkeur voor vochtige en verse voedingswaren. Kunnen 10 tot 40 dagen zonder voedsel. Leeft op donkere, warme, wat vochtige plaatsen, met een temperatuur van 30℃.

Schade:

Bevuilen van voedsel, verslepen smetstoffen (salmonellosen e.d)

Het zijn dragers van bacteriën en mijten.

Ze verspreiden een onaangename geur door uitscheiding via de rugklier.

Bestrijding/wering:

Bel of mail met Ongediertebestrijding Tholen.

Fruitvlieg

Uiterlijk:

Kan afhankelijk van de soort 3 tot 4 mm lang zijn. De meesten hebben helder rode ogen en op het achterlijf bruine dwars-strepen. Hun eitjes en larven zijn voorzien van uitsteeksels of adembuizen (voor in vloeistof).

Ontwikkeling:

Het wijfje legt 400 tot 900 eitjes in gistend of rottend materiaal. Van ei tot volwassen dier duurt 8 tot 11 dagen. Imago leeft 2 tot 9 weken.

Leefwijze:

De fruitvlieg komt voor in de levensmiddelenindustrie, waar jam en limonade wordt gemaakt, in bierbrouwerijen, fruitwinkels, keukens, café ’s en gft-containers. Ontwikkelen zich in rottende , gistende massa’s of voerplaatsen waar nog restanten zijn te vinden van bv. kippen- of varkensbiks.

Schade:

Vers, gaaf fruit wordt niet aangetast door deze vliegjes. Verontreiniging van fruit- of groente producten. Ze kunnen hinder geven in keukens, fabrieken, café ’s en in de buurt van gft-containers.

Wering/Bestrijding:

Bel of mail Ongediertebestrijding Tholen.

Herfstvlieg

Uiterlijk:

De herfstvlieg lijkt op de kamervlieg, zijn lengte is 6 tot 7 mm. Het mannetje heeft zijn ogen zeer dicht bij elkaar staan. Het borststuk heeft 4 striemen, het achterlijf is geel met een zwarte rugstreep. Het vrouwtje is minder geel van kleur op het achterlijf.

Ontwikkeling:

Ze maken een volledige gedaanteverwisseling door. De ontwikkeling van ei tot volwassen dier vindt buiten gebouwen plaats en duurt ongeveer 2 weken. Door de vrouwtjes worden (uitsluitend in het voorjaar) de eitjes afgezet nét onder het oppervlak van de mest. Dit is altijd verse mest, de eitjes worden in groepjes van 6 tot 26 stuks afgezet.

De larven doorlopen 3 stadia met een duur van 3 tot 10 dagen. Het popstadium vindt aan de rand van de mest plaats.

Leefwijze:

Komt zeer algemeen voor van maart tot november. In de zomer uitsluitend in het vrije veld, leeft van honing, stuifmeel en honingdauw, een afscheidingsproduct van bladluizen.

De larven leven voornamelijk in de mest van koeien en paarden. De herfstvliegen zitten veel op schuttingen, muren en hekken (vooral in de zon).

Herfstvliegen komen in het najaar in grote aantallen in groepen gebouwen binnen om te zoeken naar goede overwinteringsplaatsen, vaak spouwmuren en op zolderverdiepingen.

Schade:

Hinderlijk door hun grote aantallen waarmee ze in gebouwen zitten. De herfstvlieg wordt aangetrokken door menselijke transpiratie en door zweet van dieren.

Wering/Bestrijding:

Bel of mail met Ongediertebestrijding Tholen.

Zwarte zaadmier

Uiterlijk:

De werksters zijn bruin/zwart en 2 tot 4 mm lang. De koningin is 6 tot 8 mm lang en zwart van kleur. De mannetjes zijn 5,5 tot 7 mm lang en bruin/zwart van kleur.

Ontwikkeling:

Volledige gedaanteverwisseling, de zwarte zaad mieren nestelen af en toe onder gebouwen. In juli en september vindt de bruidsvlucht plaats.

Leefwijze:

Zwarte zaad mieren komen bij uitzondering voor in gebouwen.

De nesten van de mieren kunnen uitgroeien tot grote omvang (80.000 werksters)

Ze leven van andere insecten, planten en vetten.

Schade:

In keukens kunnen ze erg hinderlijk zijn. Ze kunnen ook steken en bijten.

Bestrijding/wering:

Bel of mail met Ongediertebestrijding Tholen.

Tuinmier

Bijvoorbeeld: Wegmier, boommier, glanzende houtmier of schaduwmier.

Uiterlijk:

De werksters van tuin mieren zijn alle 3 tot 4 mm lang (Alleen de glanzende houtmier is iets langer). De antennen zijn altijd geknikt. De koninginnen zijn gevleugeld en groter dan de werksters, ook de mannetjes zijn gevleugeld maar kleiner.

De kleuren zijn ongeveer zoals de namen aangeven.

Ontwikkeling:

Volledige gedaanteverwisseling, een tuin mierenkolonie is ‘s winters in rust of ze moeten zich bij een warmtebron bevinden. De ei afzetting vindt plaats in het voorjaar en de zomer. Hun levensduur is ongeveer 2 tot 3 jaar.

Leefwijze:

De koninginnen en mannetjes ondernemen met grote aantallen gelijk een bruidsvlucht die vooral in de zomer plaats vinden. De mannetjes sterven na deze vlucht en de vrouwtjes gaan nieuwe nesten inrichten.

Uit de gelegde eitjes komen weer werksters. Ze voeden zich met andere insecten en zoetigheid. De glanzende houtmier heeft vaak nesten in rottend hout onder de grond. Nesten zitten vooral buiten.

Bestrijding/wering:

Bel of mail met Ongediertebestrijding Tholen.

  • Zilvervisje

Uiterlijk:

Het zilvervisje heeft geen vleugels en is bedekt met fijne schubben. Zijn lengte is 7 tot 12 mm, kleur zilverachtig, grijs, ze worden gemakkelijk verward met ovenvisjes of papiervisjes. Determinatie is zeer gewenst.

Ontwikkeling:

Eistadium bij 25℃ en 75% relatieve luchtvochtigheid ongeveer 28 dagen. Vervellen als larve 8 á 9 keer, volwassen dier vervelt ook nog. Levensduur ongeveer 2 tot 3 jaar.

Leefwijze:

Ze zijn lichtschuw, verborgen leefwijze. Hun voedsel bestaat uit Koolhydraten, granen, meel, stijfsel, lijm en papier. En ook schimmels, en kleine dode insecten en mijten worden genuttigd.

De optimale leeftemperatuur is 25℃. Ze komen vooral voor bij vochtige omstandigheden. Bij verstoring maken ze slangachtige bewegingen, ze kunnen enige maanden zonder voedsel.

Schade:

In grote aantallen kunnen ze schade veroorzaken aan papier, behang, boeken, kleding en synthetisch materiaal.

Bestrijding/wering:

Bel of mail met Ongediertebestrijding Tholen.

  • Papier visje

Uiterlijk:

Hebben geen vleugels, zijn ongeveer 15 mm lang en zijn bedekt met fijne schubben, hebben twee lange antennen aan de kop en 3 aanhangsels aan het achterlijf, kruipt met slangachtige bewegingen. Zijn grijsachtig van kleur en duidelijk gespikkeld aan de rugzijde komt algemeen voor in verwarmde gebouwen.

Papiervisjes worden veel verward met oven of zilvervisjes. Determinatie is zeer gewenst.

Ontwikkeling:

Het papiervisje legt zijn eitjes in hoopjes bij elkaar. Bij temperaturen beneden de 22 graden. Ze kunnen afhankelijk van de temperatuur een levensduur hebben van 7 tot 8 jaar.

Leefwijze:

Ze leven overdag verscholen, zijn lichtschuw, als ze gedwongen aan zon licht worden blootgesteld gaan ze dood. Het dier kan in droge, centraal verwarmde woningen goed overleven.

Kunnen wel 300 dagen zonder voedsel overleven. Hun voedsel bestaat voornamelijk uit koolhydraten. Leven graag bij temperaturen rond de 24 graden. Bij een luchtvochtigheid van 55% vindt hun ontwikkeling plaats.

Schade:

Ze kunnen schade aanbrengen aan papier, boeken, behang, en producten van synthetisch materiaal zoals kleding en wandbedekking.

Bestrijding/wering:

Bel of mail met Ongediertebestrijding Tholen.

bottom of page