Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

  • Broodkever

Uiterlijk:

De broodkever is 2 tot 4 mm lang, fijn behaard, langwerpig en ovaal. Bruin tot roodbruin van kleur. Op de dekschilden zitten fijne lengtestrepen. Het halsschild bedekt de kop als een soort monnikskap. De antennen staan ver uit elkaar.

Ontwikkeling:

Het vrouwtje legt 50 tot 100 eitjes, op een donkere plaats. Bij een temperatuur van 18 graden komen de larven na 28 dagen uit.

In niet-verwarmde ruimten komt per jaar 1 generatie voor, in verwarmde ruimten zijn dat er jaarlijks 2 tot 3.

Leefwijze:

De uit het ei gekomen larven kunnen tot 8 dagen zonder voedsel. Het voedsel van de larven bestaat uit allerlei harde, droge zetmeelhoudende producten (bv. macaroni, bouillonblokjes, honden- en katten brokjes.

Schade:

De larven van de broodkever boren zich door de voedingsmiddelen een weg naar buiten en laten ronde gaatjes achter. De kevers boren door verpakkingen heen (plastic, papier en folie).

Knaagschade en vervuiling van het product.

Wering/Bestrijding:

Bel of mail met Ongediertebestrijding Tholen.

Graanklander

Uiterlijk:

Een graanklander heeft geen vleugels, zijn dekschilden zijn aan elkaar gegroeid. Hij is 3 tot 5 mm groot. De antennen zijn knotsvormig en geknikt, zijn lichaam is cilindrisch hard en roodbruin tot zwart van kleur, het halsschild is bijna even groot dan de dekschilden. In het halsschild zijn ovaalvormige putjes te zien, lijnen op de dekschilden zijn duidelijk gescheiden.

Ontwikkeling:

Bij een temperatuur van 23 graden duurt de ontwikkeling van ei tot volwassen dier ongeveer 1 maand. De levensduur is heel afhankelijk van de temperatuur bij 28 graden ongeveer 3 maanden en bij 20 graden 5 tot 7 maanden.

Leefwijze:

De graanklander legt haar ei in een graankorrel. Een witte pootloze larve vreet de korrel leeg en verpopt zich in het omhulsel van de korrel. Na één week verlaat de kever de huls, waarna de cyclus zich herhaalt.

Schade:

De graanklanderkever en de -larve hollen de graankorrel uit. Verminderen van de hoeveelheid en kwaliteit van het product en voorraad. Bij grote aantallen graanklanders stijgt de temperatuur van de voorraad door broei van de uitwerpselen. Hierdoor kan schimmelvorming ontstaan.

Wering/bestrijding:

Bel of mail met Ongediertebestrijding Tholen.

gewone Houtkever

Uiterlijk:

Een houtwormkever is 2,5 tot 5 mm groot, donkerbruin en heeft een gewelfd halsschild. Op het dekschild zitten rijen kleine putjes. De larve is ongeveer 6 mm lang, geelachtig wit en licht gekromd.

Ontwikkeling:

Van ei tot volwassen dier duurt ongeveer 3 jaar, het wijfje legt 20 tot 40 eitjes. De kevers worden in de zomer gesignaleerd, hun uitvliegopeningen zijn cirkelvormig, met den diameter van 1 tot 2 mm. In mei t/m augustus komen de kevers uit het hout tevoorschijn, ze gaan dan paren, waarna de vrouwtjes eitjes leggen.

De meest gunstige temperatuur voor de ontwikkeling van de larven is 22 tot 23 graden.

Leefwijze:

Gewone houtwormkevers tasten zowel loof- als naaldhout aan, binnen en buiten gebouwen, ook boomstronken worden aangetast. De structuur van de boormeel is korrelig. De larven van de kever boren zich direct nadat ze uit het ei komen in het hout, waar ze gangen boren met een doorsnede van ongeveer 0,5 mm. Deze gangen zijn gevuld met boor- en vraatmeel, met daarin excrementen. Vaak vindt men hoopjes boormeel onder het hout.

Schade:

Gewone houtwormkevers zorgen voor schade aan meubelen, beeldhouwwerken, manden, kisten. N.B. Hout dat rondom geschilderd is, wordt gewoonlijk niet aangetast.

Bestrijding:

Bel of mail met Ongediertebestrijding Tholen.

Houtboktor

Uiterlijk;

Een volwassen huisboktor is 10 tot 25 mm lang, bruinzwart en heeft 2 grijsachtige vlekken. De larve heeft een lengte van 30 mm, is geelachtig wit en heeft goed ontwikkelde kaken.

De vrouwtjes hebben een lange legboor die onder de dekschilden uitsteekt.

Ontwikkeling:

De duur van ei tot volwassen huisboktor is 3 tot 11 jaar Eistadium: 1 tot 2 weken, larvestadium 4 tot 5 jaar (soms 11 jaar), popstadium 2 tot 4 weken, imagostadium 3 tot 4 weken.

In juni t/m september komen de kevers uit het hout om te gaan paren, daarna legt het vrouwtje ongeveer 200 eitjes. Een temperatuur van 25 graden en hoger en een hoge relatieve luchtvochtigheid is gunstig voor de ontwikkeling van de larven.

Leefwijze:

De uit het ei komende larven boren zich ter plaatse in het hout en maken daarin boorgangen, die helemaal gevuld zijn met boormeel, en een ovale doorsnede hebben. Het houtoppervlak is vaak rimpelig als gevolg van de druk uit de boorgangen op het dunne fineerlaagje dat nog intact is. In de regel wordt de toekomstige uitgang naar buiten al voor de verpopping uitgeknaagd. Er blijft slechts een zeer dun laagje hout over. Daardoor kan de kever een uitvliegopening knagen.

De uitvliegopening is ovaal, lengte 6 tot 9 mm, gewoonlijk met een gerafelde rand. Het boormeel vertoont cilindrische deeltjes en heeft daardoor een unieke structuur. (korte ronde staafjes met grof poeder).

Schade:

Huisboktorren tasten vaak dakconstructies aan. Dikke dragende balken kunnen in enkele jaren nagenoeg worden verpulverd, bij grenen wordt alleen het spinthout aan getast. Bij vuren wordt ook het kernhout aangetast.

Wering/Bestrijding:

Bel of mail met Ongediertebestrijding Tholen.

  • Kleermot

Uiterlijk:

Een volwassen kleermot is 7 tot 8 mm, heeft een spanwijdte van 11 tot 17 mm en is lichtbruin. De larve is gebroken wit, tot ongeveer 10 mm lang en heeft geen ogen op de zijkant van de kop. De larven spinnen zich in in een cocon, een pop zit gewoonlijk in een cocon van ongeveer 8 mm lengte.

Kleermotten hebben geelachtige voorvleugels, de achtervleugels zijn iets lichter van kleur.

Ontwikkeling:

De ontwikkelingsduur van ei tot imago is 3 maanden. Het wijfje legt 50 tot 100 ovale eitjes in of bij wol. De larven leven van dierlijke producten zoals wollen stoffen, tapijten, meubel- bekleding, veren, bont, zijde en isolatiematerialen waarin dierlijke producten (zoals koeien- en paardenhaar) verwerkt zijn en deze volledig vernielen.

Alle stadia kunnen binnen gebouwen gedurende het hele jaar voorkomen.

Leefwijze:

Het vrouwtje van de kleermot legt haar eitjes tussen haren (bv. isolatiemateriaal waar haren in verwerkt zijn), tapijten, bont, veren, huiden en opgezette dieren. Ze heeft de voorkeur voor natuurlijk textiel dat bevuild is en/of waarin transpiratievlekken voorkomen. Kleermotten vliegen alleen ‘s avonds.

Schade:

Kleermottenlarven tasten o.a. wol aan. Alleen de larven van de kleermot zorgen voor schade, de aantasting vindt altijd plaats op donkere, rustige plekken. Isolatiemateriaal waarin haren verwerkt zijn kunnen in kantoorgebouwen voor een ware kleermotten invasie zorgen.

Ook opgezette dieren kunnen door kleermotten zwaar aangetast worden.

Wering/Bestrijding:

Bel of mail met Ongediertebestrijding Tholen.

Tapijtkever

Uiterlijk:

Gewone tapijtkevers zijn 1,8 tot 3,2 mm lang. Ovaalvormig tot cilindrisch van vorm, dof zwart/bruin gekleurd met drie onscherpe brede dwarsbanden, lichtbruin en wit van kleur. De larven zijn eivormig met een lichte beharing, aan het achterste segment staan 2 bosjes bruine haren die schuin naar elkaar gericht zijn als een tentdakje.

Ontwikkeling:

Het eistadium duurt 6 tot 35 dagen, het larvestadium kan 2 tot 12 maanden duren. De popfase duurt 5 tot 19 dagen. Het imago kan nog tot 30 dagen in de pophuid blijven zitten. De vrouwtjes leggen hun eieren in vogel- en wespennesten, in nesten van andere dieren, in gedroogd aas, in wollen kleding en wollen kleden.

Leefwijze:

De larven leven uitsluitend van dierlijke producten. Volwassen gewone tapijtkevers zijn bloembezoekers en leven van nectar en stuifmeel. De kevers kunnen zeer goed vliegen, de larven kunnen grote afstanden in een woning afleggen (het kan moeilijk zijn de bron op te sporen).

De kevers hebben voorkeur voor een droge omgeving.

Schade:

Het is alleen de larve van de gewone tapijtkever die voor schade kan zorgen. Grote schade kan ontstaan aan wollen producten, bouwvilt en opgezette dieren.

Wering/Bestrijding:

Bel of mail met Ongediertebestrijding Tholen

larve van de Tapijtkever

  • Piepschuimkever

Uiterlijk:

De larve van de piepschuimkever is geelbruin, glad en glanzend, wordt 12 tot 15 mm lang. De piepschuimkever is 5 tot 6 mm, zwartbruin tot zwart, ovaal van vorm. De dekschilden bevatten groeven, de kever zelf is onbehaard.

Ontwikkeling:

Ze maken een volledige gedaanteverwisseling door. De ontwikkelingsduur van ei tot volwassen dier bij een temperatuur van 15 graden is ongeveer 1 jaar en bij 25 graden slechts 1,5 maanden. De larve en kevers voeden zich met schimmels. Piepschuimkevers komen voor in stallen waar ze isolatiematerialen aantasten.

De verpopping vindt plaats in de grond of mestlaag en duurt 5 tot 7 dagen.

Leefwijze:

De larve van de piepschuimkever geeft de voorkeur aan een hoge luchtvochtigheid en een temperatuur van 25 graden. Om zich te verpoppen zoeken de larven stille plekken op. Dit kunnen isolatieplaten zijn. Ook graven zij zich langs de wanden een weg in de mest of grond.

Schade:

Zowel de larven als de kevers kunnen aanzienlijke schade veroorzaken aan de isolatieplaten.

Wering/Bestrijding:

Bel of mail met Ongediertebestrijding Tholen.