top of page
  • Bosmuis

Uiterlijk:

Rug licht-geelbruin tot donkerbruin, zijn buik is licht van kleur, de rug en buikzijde zijn gemarkeerd door een oranje-bruine scheidingslijn.

Het is een flinke muis met spitse snuit, grote oren die uitstaan, lange staart en grote zwarte ogen.

Lichaamslengte volwassen muis 7,4 tot 10,7 cm, staart 7,3 tot 11,5 cm.

Ontwikkeling:

nestgrootte 3 tot 7 jongen, ongeveer 2 tot 4 worpen per jaar, leeftijd ongeveer 1 jaar oud.

Leefwijze:

Graven en klimmen, Ze kunnen ook uitstekend springen, ongeveer 60 tot 65 cm hoog en 40 tot 80 cm ver.

Voedsel: voornamelijk groene plantendelen, noten, zaden, wormen en insecten.

Hun voorkeur gaat uit naar bosranden die dichte ondergroei hebben, open bosplekken met struikgewas, maar ook aangrenzende tuinen met bomen en struikgewas.

Nest met 2 of 3 ingangen van soms 1 meter diep en een voorraadkamer.

Schade:

Land en tuinbouw: vraat van bietenzaad

Bloemkwekerij: door knagen aan knoppen van bloemen (rozen, trosanjers, gerbera’s en dahlia’s), soms knagen ze ook aan consumptienoten en gedroogde vruchten.

Geuroverlast, het lijkt op wildgeur.

Bestrijding:

Bel of mail met Ongediertebestrijding Tholen.

  • Huismuis

Uiterlijk:

Zijn rug is lichtbruin tot donkergrijs en zijn buik is lichter.

Heeft een slanke bouw met spitse kop en grote oren, een dunne staart die even lang of zelfs langer dan zijn lichaam is.

Een volwassen muis is 7 tot 10 cm en weegt ongeveer 15 tot 30 gram.

Ontwikkeling:

Vrouwtje geeft ongeveer 6 tot 10 worpen van 5 tot 6 jongen, deze jongen zijn na 2 maanden geslachtsrijp, ze hebben een draagtijd van 3 weken.

Levensduur is ongeveer 1 jaar.

Leefwijze:

De huismuis komt vooral voor in gebouwen, vaak boven plafonds en zijn vooral s’nachts actief. Ze eten alles maar hun voorkeur gaat uit naar noten, granen en peulvruchten.

Schade:

Huismuizen kunnen ziektekiemen verspreiden, bevuilen van uw voedselvoorraden, knaagschade en verstoren uw rust.

Bestrijding:

Bel of mail naar Ongediertebestrijding Tholen.

  • Veldmuis

Uiterlijk:

Zijn rug is bruin tot grijsbruin, kan van kleur variëren tot zwart toe, zijn buik is lichter tot lichtbruin van kleur. Heeft een plompe bouw en stompe snuit, de oren en ogen zitten in de vacht verborgen, is kortharig.

Lichaamslengte van een volwassen muis is 9,5 tot 12 cm lang zijn staartje is veel korter dan zijn lichaam ongeveer 4,5 cm.

Ontwikkeling:

Het vrouwtje heeft ongeveer 5 tot 6 worpen per jaar (soms 3 tot 7) zijn nestgrootte is 5 tot 6 jongen.

De jongen zijn na 25 dagen geslachtsrijp. Ze kunnen maximaal 1 jaar tot 16 maanden oud worden.

Leefwijze:

De veldmuis is een uitstekende graver, heeft voorkeur voor droge zonnige en beschutte plaatsen, met ruige dichte plantengroei.

Zijn voedsel bestaat uit bollen, aardappelen, kool, wortelen, graansoorten en boomschors. Ze hebben vooral ondergrondse schuilplaatsen tot wel 60 cm diep, hun nesten zitten op 15 tot 30 cm diepte. Hun nesten zitten altijd onderling verbonden door voor de veldmuis typerende looppaadjes met open uitgangen.

Veldmuizen klimmen of springen zelden of nooit.

Schade:

Knaagschade aan een bast aan de voet van jonge bomen.

Het overbrengen van modderkoorts. Schade in weilanden door het ondergraven van grasmatten of op het bouwland. Schade in boomgaarden kunnen zeer veel zijn (ringen van de bomen).

Bestrijding:

Bel of mail naar Ongediertebestrijding Tholen.

Bruine rat

Uiterlijk:

Zijn rug is grijsbruin, buik lichter er zijn allerlei kleur variaties mogelijk, is stevig gebouwd, zijn oren zijn zichtbaar, heeft een vrij stompe snuit.

Lichaamslengte ongeveer 22 tot 30 cm zijn gewicht is rond de 500 gram.

Zijn staart is iets korter dan zijn lichaam.

Ontwikkeling:

Draagtijd: 21 tot 23 dagen, maximaal 15 worpen van 7 tot 10 jongen. De jongen zijn na 3 maanden geslachtsrijp.

Zijn levensduur is gemiddeld 1 tot maximaal 3 jaar.

Leefwijze:

Het zijn uitstekende gravers en zwemmers, zijn vooral ‘s nachts actief, het zijn alleseters maar hebben wel voorkeur.

Komen veel voor in slootkanten, ruigtes, riolen en mestputten of op de afvalstortplaats maar ook in gebouwen en kruipruimtes.

Schade:

Bevuilen, kragen, zijn overbrengers van ziekten o.a. de ziekte van Weil en Paratyfus.

Ook verspreiding van ziekten onder het vee als varkenspest, pseudovogelpest, trichinosis en ziekte van Aujeszky e.a.

Bestrijding: Bel of mail met Ongediertebestrijding Tholen.

Zwarte rat

Uiterlijk:

Zijn rug en buik zijn blauwgrijs tot zwart, ook andere kleurvariaties mogelijk.

Slank, vrij spitse snuit, grote oren, zijn staart is langer dan zijn lichaam.

Lichaamslengte 14 tot 23 cm en lichaamsgewicht is ongeveer 150 tot 250 gram.

Ontwikkeling:

Per jaar heeft de zwarte rat 6 worpen van ongeveer 6 tot 10 jongen. De jongen zijn na 3 maanden geslachtsrijp, ze hebben een draagtijd van 20 tot 24 dagen.

Gemiddeld worden ze 2 jaar en maximaal 4 jaar.

Leefwijze:

De zwarte rat eet alles, is een uitstekende klimmer en springer. Zijn leefomgeving is op hoge, droge plaatsen in gebouwen en op schepen.

Schade:

Bevuiling van voedselvoorraden en knaagschade.

Overbrengen van ziektes zoals pest en voedselvergiftiging.

Bestrijding:

Bel of mail naar Ongediertebestrijding Tholen.

Muskusrat

Uiterlijk:

zijn rug is middel tot donkerbruin, soms grijsachtig of kastanjebruin, zijn buikzijde is lichter. Heeft een plompe bouw, brede stompe kop, zijn oren zitten bijna in zijn vacht verborgen. Een lange staart, wel korter dan zijn lichaam.

Tussen de 5 tenen van de achtervoet bevinden zich zwemborstels.

Een volwassen muskusrat is 35 tot 38 cm zijn gewicht is ongeveer 1,5 kg.

Ontwikkeling:

Draagtijd 25 tot 28 dagen, jaarlijks 2 tot 3 worpen, zijn nestgrootte is 4 tot 7 jongen. Levensduur ongeveer 2 tot 3 jaar.

Leefwijze:

Verborgen in sterk begroeide omgeving van riet en biezen. Woont bij voorkeur aan oevers van stilstaand water. Graaft holen- en gangensysteem in oevers, maakt tegen de winter vaak een winterhut in ondiep water. Kan in één jaar tijd wel ㎥ aan grond verzetten. Uitstekende zwemmer en duiker. Zijn voedsel is voornamelijk plantaardig.

Schade:

Door graafactiviteiten vernielen van oevers van watergangen en ondermijnen van dijken. Kunnen tot 15 meter van de walkant verzakkingen veroorzaken.

Bel of mail met Ongediertebestrijding Tholen.

  • Woelrat (nat)

Uiterlijk:

Grijsbruin tot zwart van kleur, plomp gebouwd, stompe snuit, zijn oren en ogen zitten in zijn vacht verborgen.

Lichaamslengte 14 tot 20 cm, heeft korte behaarde staart van 8 tot 14 cm.

Ontwikkeling:

Draagtijd 20 tot 22 dagen en gemiddeld 3 worpen per jaar, nestgrootte 2 tot 7 jongen.

Leefwijze:

Ze knagen aan zachtere plantendelen van knol- en bolgewassen en aan wortels. Hun schuilplaatsen zijn in waterrijke streken, graven vanuit slootkanten, de gangenstelsels kunnen zeer uitgebreid zijn, tot wel 100 meter lang, soms gebruiken ze oude mollen gangen.

Knaagsporen bij aangevreten wortels zij duidelijk van onderaf gegeten wat bij de bruine rat net andersom is die eet van boven naar beneden.

Schade:

Vooral aan jonge boomgaarden aanzienlijke schade aan wortelscheuten, bloembollenvelden, witlof percelen, winterwortel- en waspeenteelt.

Bestrijding:

Bel of mail naar Ongediertebestrijding Tholen.

  • Droge woelrat

Uiterlijk:

De woelrat is grijsbruin tot bruin van kleur, heeft een plompe bouw, stompe snuit, ogen en oren zijn gedeeltelijk verborgen. Een volwassen droge woelrat is 14 tot 20 cm lang zijn staart is kort behaard en 8 tot 14 cm lang.

Ontwikkeling:

Gemiddeld 3 worpen met een draagtijd van 20 tot 22 dagen, nestgrootte 2 tot 7 jongen.

Leefwijze:

De droge woelrat gaat niet graag zwemmen, is wel een uitstekende graver, knaagt met zijn voortanden de grond los. Knaagt vooral aan jonge vruchtbomen en ondergrondse planten. Deze rat heeft uitsluitend een ondergronds bestaan, het gangenstelsel kan wel 200 meter lang zijn.

Schade:

vooral aan jonge vruchtbomen van ongeveer 2 tot 4 jaar oud, en peen gewassen zoals winterwortels en witlof kunnen er veel onder te lijden hebben.

Bestrijding:

Bel of mail naar Ongediertebestrijding Tholen.

bottom of page